BikeFama społeczność wszystkich rowerzystów

Jesteś tutaj: Przepisy ruchu drogowego dla rowerów Przepisy ruchu drogowego
rowery CTM

Przepisy ruchu drogowego

Prawo o ruchu drogowym - to wspólna nazwa wszystkich aktów prawnych, regulujących zasady ruchu drogowego w państwie.

Akty prawne

W Polsce do aktów prawnych tworzących prawo o ruchu drogowym zalicza się:

  • Ustawę "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami - zwaną błędnie, aczkolwiek popularnie kodeksem drogowym.
  • Kilkanaście rozporządzeń ministra infrastruktury, precyzujących rozmaite aspekty stosowania wcześniej wspomnianej ustawy, m.in:
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - określające np. jakie światła i hamulce powinny posiadać różne typy pojazdów
  • Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych - definiujące wzory znaków drogowych i sygnałów
  • Seria rozporządzeń określających zasady przyznawania i odbierania uprawnień do prowadzenia pojazdów
  • Rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego i zasad karania za naruszenia prawa o ruchu drogowym


Ponadto, Polska ratyfikowała 24 lutego 1988 r. Konwencję o Ruchu Drogowym, sporządzoną w Wiedniu, a zatem wszelkie akty prawne regulujące ruch drogowy powinny być z tą konwencją w pełni zgodne.

 

Odmienne rozwiązania w polskim prawie o ruchu drogowym 

Polskie prawo o ruchu drogowym wypracowało rozwiązania, które są odmienne od rozwiązań stosowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej. Część z tych nietypowych rozwiązań odbiega od rozwiązań zawartych w Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym.

Zalicza się do nich:

  • powszechne stosowanie znaków drogowych z pierwszeństwem przejazdu nie przebiegającym prosto na skrzyżowaniu (tabliczki T-6a i T-6c), które prowadzą do licznych kolizji i nie są stosowane w innych krajach UE
  • brak norm dla sygnalizacji świetlnej, które zakazywałyby jednoznacznie budowy skrzyżowań, w których dochodzi do przecinania się kierunków ruchu w jednej fazie działania sygnalizacji, w szczególności ruchu pieszego i kołowego (zielone strzałki w prawo włączające się w momencie gdy piesi mają zielone światło, brak realizacji prawa do jazdy w lewo w osobnym cyklu nie krzyżującym się z zielonym światłem dla pieszych itp.)
  • niespójne przepisy ruchu pieszych i rowerzystów nie chroniące skutecznie słabszych uczestników ruchu. M.in. brak jednoznacznego pierwszeństwa przejścia po pasach dla pieszych i przejazdach rowerowych. (np. art 14. a i 26. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zestawiony z art. 21. 1b i 21 6c Konwencji Wiedeńskiej)
  • brak bezwarunkowego zakazu umieszczania tablic, ogłoszeń, oznaczeń lub urządzeń, które mogłyby być mylnie wzięte za znaki lub inne urządzenia służące do kierowania ruchem (Konwencja Wiedeńska art. 4. p. d i brak analogicznych zapisów w rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które ogólnie stwierdzają że do ustawienia reklamy przy drodze potrzebne są stosowne zezwolenia)

 

Pełny tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym (wersja ujednolicona, obowiązująca - Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908) dostępny pod tym adresem (kliknij)

 

Tekst na licencji GNU/FDL, źródłó: Wikipedia.pl 

Written by :
keny1
Points: 0
 
Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
smaller | bigger

busy